5 wymiarów logo5 wymiarów

Nasza droga do stworzenia idei warsztatów rozwoju osobistego 5 wymiarów

Własnym rozwojem, pracą nad polepszeniem jakości swojego życia interesujemy się od ponad 30 lat, a od ponad 20 lat prowadzimy warsztaty rozwoju osobistego. Przez ten czas poznaliśmy wielu wspaniałych nauczycieli, trenerów i mentorów, doświadczyliśmy i uczyliśmy się wielu metod. Oczywiście, niektóre z nich były nam bliższe, niektóre dalsze, wszystkie jednak wniosły coś wartościowego do naszego rozumienia samych siebie.

Zauważyliśmy, że zmiana samego siebie jest skuteczna wtedy, gdy jest ściśle związana z osobistym zaangażowaniem się w ten proces oraz wspieraniem go i kontynuowaniem rozpoczętych działań po powrocie z warsztatów – nawet tych najbardziej inspirujących.

Nic nie jest w stanie zastąpić dalszego osobistego zaangażowania się w konsekwentne zasilanie i wspieranie procesów rozpoczętych na dowolnych warsztatach rozwojowych.

Zastanawialiśmy się na czym polega ten fenomen, że po powrocie z naprawdę dobrych warsztatów, powoli i niedostrzegalnie wracamy do swojej rutyny, pomimo pełnych entuzjazmu myśli o zmianie, które były przez nas formułowane w trakcie warsztatów.

Odkryliśmy, że tak po prostu wyrażają się nasze wewnętrzne, podświadome konflikty. Zabierają nam energię potrzebną do zmian i utrzymują w nas w stanie przetrwania. Konfrontacja z nowym i nieznanym wymaga energii i odwagi, dlatego kiedy jesteśmy w stanie przeciążenia naturalnym wyborem wydawać się może bezruch i utrzymanie status quo - nawet jeśli w ogólnym rozrachunku jest to dla nas niekorzystne.

Badając ten mechanizm dotarliśmy do prac Giny Ogden, amerykańskiej terapeutki, która zaproponowała model pracy nad sobą prowadzonych równolegle na 4 obszarach (wymiarach) naszej egzystencji: ciele, umyśle, emocjach i duchowości. I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Taka struktura pracy pozwoliła na szybką identyfikację wewnętrznych konfliktów, które nas blokowały, oraz na ich przekroczenie poprzez integrację tych 4 wymiarów istnienia.

Proponujemy zatem to unikalne podejście – równoczesne zbadanie jak funkcjonujesz w tych 4 wymiarach. I połączenie ich. Bo kiedy je łączysz ze sobą pojawia się coś więcej: zintegrowany obszar osobowości, który już bez wewnętrznych konfliktów, w spójny sposób przejawia się w życiu. To jest właśnie ten symboliczny 5 wymiar naszej egzystencji - centrum, integracja, całość. Uzyskując do niego dostęp możesz naturalnie, stopniowo i bezpiecznie wyjść ze stanu zamrożenia lub ucieczki/walki i uzyskać sprawczość w swoich działaniach samorozwojowych.

Zatem zapraszamy serdecznie do przestrzeni piątego wymiaru wewnętrznej integracji, do uczestniczenia w naszych warsztatach rozwoju osobistego wykorzystujących to podejście i do skorzystania z bezpłatnych nagrań medytacji prowadzonych, artykułów i przyszłych kursów, dających konkretny materiał do utrzymywania swojego zaangażowania i wspierania procesu samorozwoju.

Jacek Borowicz Jacek Borowicz - pedagog twórczego myślenia i trener w zakresie metod rozwoju osobistego, współtwórca i wieloletni (od 1986 r.) animator wrocławskiej Akademii Życia (www.akademiazycia.pl), praktyk rebirthingu oraz NLP oraz trener umiejętności psychologicznych przydatnych do funkcjonowania w biznesie. Od 2008 roku pracuje metodę ustawień systemowych. Inspiruje się także metodą Katy Byron i metodą Sedony. Jako aktywny muzyk i wokalista, twórca autorskich ballad zajmuje się także pracą z głosem.

Paweł Trzciński Paweł Trzciński - profesjonalista IT i realizator dźwięku. Od 2008 roku certyfikowany trener rebirthingu (www.rebirthing.pl), od ponad 30 lat interesuje się technikami medytacyjnymi eksploracji świadomości. Swoją wiedzę techniczną łączy z medytacyjnymi eksperymentami. Pracuje z realizacją nagrań muzycznych ułatwiających wchodzenie w stan alfa i theta z prowadzonymi słownie medytacjami eksplorującymi te stany umysłu. Eksperymentuje też z afirmacjami i indukcjami hipnotycznymi pozytywnych umiejętności przekazywanymi w stanie theta. Kilka lat temu opracował autorską metodę zmiany przekonań życiowych (ARLS - Advanced Reprograming Life Scripts) przy użyciu nagrań synchronizujących półkule mózgowe. Od ponad 20 lat współpracownik wrocławskiej Akademii Życia (www.akademiazycia.pl), a od 16 lat członek profesjonalny Instytutu Monroe w USA (www.monroeinstitute.org).