Cechy Dobrych Warsztatów Rozwoju Osobistego

Cechy Dobrych Warsztatów Rozwoju Osobistego

Data publikacji: 2023-12-30
Autor: Jacek Borowicz, Paweł Trzciński

Czy zastanawiałeś/łaś się kiedyś jakie kryteria zastosować podczas oceny warsztatów rozwoju osobistego? Co sprawia, że uznajesz dane warsztaty za „dobre”, „inspirujące”, „godne polecenia” - warte przeznaczonego czasu i wniesionej opłaty?

W gąszczu obfitości ofert warsztatów rozwoju osobistego warto wypracować własne kryteria, którymi można ocenić przebyte właśnie warsztaty. Taka ocena, a przede wszystkim zastosowane kryteria wartościujące dane warsztaty mogą Ci pomóc w dobieraniu dalszych, zgodnych z Tobą i Twoimi potrzebami działań na obranej przez Ciebie ścieżce rozwoju osobistego. Poniżej dzielimy się kilkoma kryteriami, jakie naszym zdaniem warte są uwzględnienia podczas wykonania takiej własnej ewaluacji odbytych przez siebie warsztatów rozwoju osobistego.

Warsztaty rozwoju osobistego to nie jest „pigułka szczęścia”

Na warsztatach przekazywana jest idea, że wyczekiwana przez Ciebie zmiana nie pojawi się samoistnie, przez sam fakt obecności na warsztatach i nie pojawi się natychmiast - czy to w trakcie warsztatów czy w przysłowiowe dwa dni później po ich zakończeniu.

To Ty jesteś twórcą swojej zmiany

Prowadzący posiada wiedzę i bazuje na własnym wieloletnim doświadczeniu - umiejętności zastosowania tej wiedzy w swoim życiu. Prowadzący nie wmawia, że można osiągnąć wszystko. Raczej zachęca on do stworzenia własnej, realnej wizji, która zawiera w sobie jakiś skonkretyzowany rodzaj poprawy wybranego obszaru życia. Proponując wybrane i sprawdzone przez siebie podejścia i metody wskazuje jednocześnie jasno i wyraźnie, że to uczestnik, jako ten który oczekuje określonych efektów, ma za zadania włożyć swój czas i energię  w ich osiągnięcie. Dostrzega, podkreśla, wzmacnia zarówno Twoje twórcze możliwości i zasoby jak i akcentuje Twój własny wpływ, własną odpowiedzialność za kształtowanie swego życia. Bez Twojego zaangażowania żadne warsztaty nie wyczarują zmiany.

Prowadzący to nie jest guru

Prowadzący nie kreuje siebie jako ostatecznego autorytetu, nieomylnego guru. Dzieli się swoim rozumieniem, doświadczeniem i umiejętnościami, ale podkreśla, że to Ty potrzebujesz znaleźć najlepsze podejście do samego siebie i najbardziej adekwatne sposoby służące wykształceniu nowych umiejętności oraz wprowadzaniu oczekiwanych przez siebie zmian. Dodatkowo wartościowe może być, jeżeli prowadzący ma zdrowy dystans zarówno  do siebie jak i do stosowanych przez siebie metod. Wartościowe może być to, że prowadzący pokazuje Ci szerszą perspektywę możliwości dalszej pracy, inne metody do których możesz sięgnąć, inne miejsca w których możesz szukać niezbędnej pomocy.

Warsztaty rozwoju osobistego są etapem

Na warsztatach poznajesz i praktycznie wypróbowujesz podejścia lub metody, które mogą Ci pomóc w dokonaniu zmiany jakiej dla siebie pragniesz. Kończysz warsztaty ze swoistym narzędziownikiem, w którym zawiera się zarówno uzyskana podczas warsztatów nowa wiedza o samym sobie jak i umiejętność zastosowania technik/umiejętności wypróbowanych podczas warsztatów. Warsztaty nie są zakończeniem pracy – są dopiero pierwszym krokiem. Ale Ty wiesz już jak stawiać następne i po czym poznać, że ich stosowanie kieruje Cię w stronę realizacji upragnionej zmiany.

Na warsztatach stosowana jest zasada „otwartych drzwi”

Na warsztatach szanowna jest Twoja wolna wola i autonomia. Stosowana jest zasada otwartych drzwi - Ty jako dorosły człowiek bierzesz w nich udział dobrowolnie i możesz decydować o swoich działaniach i zachowaniach wchodząc w określone doświadczenia lub wycofując się. Masz możliwość pytać, prosić o wyjaśnienia, zgłaszać swoje wątpliwości, prosić o pomoc w przezwyciężeniu trudności. Zasada otwartych drzwi oznacza także to, że masz prawo szukać innych idei, podejść, metod – bo te konkretne warsztaty rozwojowe to nie sekta ani grupa wyznaniowa, której uczestniczka/uczestnik jest podporządkowana/y.

Po warsztatach istnieje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia

Czy po zakończonych warsztatach, w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej, przewidziane są jakieś możliwości podzielenia się doświadczeniami, przekazania informacji zwrotnych, uzyskania doraźnego wsparcia? Nie są to praktyki powszechne, ale wydają nam się cenne – współcześnie chodzić może nie tylko o powarsztatowe spotkanie „twarzą w twarz”, ale też spotkanie online czy wymianę maili.

Podsumowanie

Podkreślmy jeszcze raz – to co przedstawiliśmy powyżej to nasza, bazująca na naszych wieloletnich doświadczeniach warsztatowych, koncepcja kilku zaledwie najistotniejszych czynników warunkujących jakość i wartość warsztatów... Jak widzisz, niejednokrotnie trudno jest zamknąć je w jednym błyskotliwym zdaniu - być może też poszczególne punkty zawierają w sobie więcej szczegółowych kryteriów. Zapewne po lekturze tego tekstu możesz mieć ochotę dodać coś jeszcze – zachęcamy do tego. Wszystko to pokazuje złożoność zjawiska pracy nad swoim rozwojem w formie warsztatowej, ale jednocześnie jest wezwaniem dla każdego uczestnika/każdej uczestniczki takich warsztatów do ciągłego stawiania sobie tego pozornie prostego pytania: po czym poznajesz, że warto było wziąć udział w danym warsztacie?