Intencja - Klucz Do Świadomego Kształtowania Swojego Życia

Intencja - Klucz Do Świadomego Kształtowania Swojego Życia

Data publikacji: 2024-02-05
Autor: Jacek Borowicz, Paweł Trzciński

Intencja jest procesem myślowym, który wyraża się w aktywnym stosunku umysłu wobec problemów lub sytuacji zachodzących w naszym życiu. Konsekwencją tego procesu może być przekształcenie wyrażanych w intencji pragnień, zamiarów, motywacji lub celów w potencjalny plan działania – i w dalszym etapie – urzeczywistnienie intencji.

Intencja jest więc czymś więcej niż tylko przekonaniem, czyli głęboko zakorzenionym poglądem lub ideą, która wpływa na naszą percepcję i odbiór rzeczywistości. Przekonania mogą odzwierciedlać intencję, ale same w sobie nie wystarczają do porządkowania sposobu w jaki rozwija się nasze życie. Potrzebujemy intencji, swego rodzaju kompasu, który nada kierunek i moc naszym działaniom.

3 poziomy intencji

Intencje można podzielić na trzy poziomy, w zależności od tego, co jest ich źródłem i czego dotyczą. Są to:

 • Intencje płynące z poziomu posiadania. Są to intencje, które mają na celu zdobycie lub utrzymanie jakiegoś stanu lub zasobu, np. pieniędzy, rzeczy, statusu, władzy, uznania, bezpieczeństwa itp. Są to intencje, które często wynikają z naszych lęków, głębokich i nie zawsze uświadomionych zranień emocjonalnych, niezaspokojonych potrzeb, ambicji lub ego. Te intencje często wiążą się z wysokim kosztem emocjonalnym, duchowym lub relacyjnym. Są to intencje, które w konkretnym przypadku mogą być nawet sprzeczne z naszymi prawdziwymi wartościami, celami lub misją życiową.
 • Intencje płynące z poziomu transformacji. Są to intencje, które mają na celu rozwój lub zmianę nas samych, naszych umiejętności, postaw, zachowań, nawyków i przekonań. Mogą mieć niekiedy związek z uświadomioną potrzebą uleczenia ran emocjonalnych powstałych w naszej przeszłości. Są to intencje, które wynikają z naszej wewnętrznej motywacji, pasji, zainteresowań, celów lub misji życiowej. Są to intencje, które są zgodne z naszymi prawdziwymi wartościami i dążą do naszego najwyższego dobra. Są to intencje, które przynoszą nam satysfakcję, radość, spokój i harmonię.
 • Intencje płynące z poziomu duchowości. Są to intencje, które mają na celu połączenie się z naszym źródłem, z naszą istotą, z naszym duchem, z indywidualnie pojmowanym przez nas Bogiem czy z naszym Wyższym Ja. Są to intencje, które wynikają z naszej głębokiej wiary, zaufania, wdzięczności lub oddania i dążą do dobra wspólnego. Są to intencje, które przynoszą nam błogosławieństwo, oświecenie, transcendencję i jedność.

W swoim życiu zawsze działamy według intencji

Czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, w każdej chwili naszego życia działamy według jakiejś intencji. Nawet jeśli nie jesteśmy jej świadomi, to ona istnieje i kieruje naszymi myślami, słowami i czynami. Intencja jest jak magnes, który przyciąga do nas określone doświadczenia, ludzi, sytuacje, okazje i wyzwania. Intencja jest jak silnik, który napędza nasze działania.

Niestety, często nie jesteśmy świadomi swojej intencji. Może to być spowodowane tym, że nasza intencja jest ukryta w naszej podświadomości. Może tak być w sytuacji gdy np. jakaś intencja powstała we wczesnym dzieciństwie danej osoby. Nie mając do niej dostępu nie możemy zweryfikować czy jest ona dla nas optymalna. Możliwa jest także sytaucji w której w istocie nie zgadzamy się z daną intencją. Może to być spowodowane np. tym, że została nam narzucona przez kogoś innego lub że wynika z wdrukowanych nam oczekiwań rodzinnych, społecznych czy religijnych. W takich przypadkach działamy według intencji, które nie są nasze, nie są autentyczne, nie są zgodne z naszymi wartościami, celami lub misją życiową. W efekcie możemy czuć się nieszczęśliwi, niespełnieni, sfrustrowani lub zagubieni.

Możemy sformułować własną, świadomą intencję

Aby polepszyć jakość naszego życia, potrzebujemy zmienić naszą intencję. Potrzebujemy przejść od intencji nieświadomej, nieautentycznej lub nieoptymalnej do intencji świadomej i dla nas autentycznej. Potrzebujemy przejść od intencji z poziomu posiadania do intencji z poziomu transformacji lub duchowości. Potrzebujemy przejść od intencji, która nas ogranicza, do intencji, która nas uwalnia. Dobrą wiadomością jest to, że możemy świadomie kształtować swoje intencje.

Jak to zrobić? Oto kilka kroków, które mogą nam pomóc:

 • Zastanów się nad swoją dotychczasową intencją. Popatrz szczerze co jest motorem Twojego postępowania. Być może podświadomie próbujesz wypełnić w sobie jakiś brak z przeszłości. Czego dotyczy ten brak? Czy teraz, w dorosłym życiu, możesz się o niego zatroszczyć i wypełnić go w jawny, dojrzały sposób?
 • Spróbuj określić czego głęboko w sobie pragniesz, ale poza poziomem posiadania, który może wskazywać na braki o których wspomniano wyżej. Co chcesz osiągnąć, zmienić, poprawić, stworzyć, zrealizować, nauczyć się lub wyrazić? Znów bądź szczery i jak najbardziej konkretny i szczegółowy. Zapisz to na kartce papieru.
 • Sprawdź teraz swoje pragnienia. Czy są naprawdę Twoje, czy też zostały Ci narzucone, wdrukowane przez kogoś innego? Skąd pochodzą te pragnienia, co jest ich źródłem? Czy rzeczywiście chcesz czegoś – czy też uważasz , że powinieneś tego chcieć – bo tak wypada, bo zastaniesz dobrze oceniony, zaakceptowany? Czy te pragnienia są zgodne z Twoimi wartościami, celami lub misją życiową? Czy jest to kierunek życia, który przyniesie Ci radość, szczęście, spełnienie, harmonię i miłość? Jeśli nie, to pracuj dalej aby odszukać takie, które będą dla Ciebie prawdziwe i będą Cię najpełniej wyrażały.
 • Sformułuj swoją intencję. Intencja to zdanie, które wyraża Twoje najgłębsze pragnienia w sposób pozytywny, jasny, prosty, zwięzły i mocny. Intencja powinna być sformułowana w czasie teraźniejszym, tak jakbyś już teraz wypełnił swoje pragnienia. Intencja powinna być sformułowana w pierwszej osobie, tak jakbyś mówił do siebie. Intencja powinna być sformułowana w sposób afirmatywny, unikając słów negatywnych. Intencja powinna być sformułowana w sposób ogólny, unikając szczegółów, warunków i sposobów. Intencja powinna być sformułowana w sposób otwarty, pozwalając na różne możliwości, formy i czas spełnienia Twojego najgłębszego pragnienia.

Dlaczego warto sformułować intencję, która odwołuje się do wyższych wartości

Sformułowanie intencji, która odwołuje się do wyższych wartości, czyli intencji z poziomu transformacji lub duchowości, może przynieść sporo korzyści. Oto niektóre z nich:

 • Intencja z poziomu transformacji lub duchowości pomaga nam odkryć i realizować nasz prawdziwy potencjał, naszą misję życiową, nasz cel istnienia. Pomaga nam znaleźć sens i znaczenie naszego życia.
 • Intencja z poziomu transformacji lub duchowości pomaga nam podnieść naszą świadomość, naszą wibrację, naszą energię. Pomaga nam połączyć się z naszym źródłem, z naszą istotą lub z naszym duchem.
 • Intencja z poziomu transformacji lub duchowości pomaga nam przyciągnąć do naszego życia to, co jest dla nas najlepsze, co jest zgodne z naszym najwyższym dobrem, co jest zgodne z boskim planem.

Przykład takiej intencji: “Tworzę swoje życie w sposób zbalansowany, spokojny i lekki, tak aby moje doświadczenia życiowe rozwijały mnie i otwierały na piękno i radość życia.”

Jak codziennie pracować z intencją

Sformułowanie intencji to tylko pierwszy krok do zmiany naszego życia. Aby intencja mogła się urzeczywistnić, potrzebujemy z nią codziennie pracować. Oto kilka sposobów, jak to robić:

 • Powtarzaj swoją intencję codziennie rano i wieczorem, najlepiej na głos. Oczywiście równie sensowne jest „trzymanie” jej w swoich myślach (powtarzanie) w ciągu dnia. Możesz to robić w formie słownej - afirmacji, modlitwy. Możesz medytować ze swoją intencją, możesz wizualizować jej działanie w swoim życiu. Ciekawym pomysłem może być stworzenie prostego rytuału symbolizującego uruchamianie intencji – może nim być np. zapalenie świecy. Powtarzanie intencji pomaga nam utrwalić ją w naszej świadomości, wzmocnić naszą wiarę, zwiększyć naszą motywację i skupienie.
 • Działaj zgodnie ze swoją intencją codziennie, podejmując kroki, które odpowiadają Twojemu najgłębszemu pragnieniu. Możesz to robić w formie planu, listy zadań, celów, wyzwań, itp. Działanie zgodnie z intencją pomaga nam wykorzystać nasze umiejętności, zasoby i możliwości.
 • Sprawdzaj swoją intencję codziennie, obserwując i oceniając swoje postępy, rezultaty, efekty, doświadczenia, uczucia, relacje, itp. Możesz to robić w formie refleksji i analizy. Sprawdzanie intencji pomaga nam zauważyć i docenić nasze sukcesy, nauczyć się z naszych błędów, rozwiązać nasze problemy, pokonać nasze przeszkody i w sposób ciągły dostosowywać naszą intencję.

Dlaczego potrzebna jest motywacja do pracy z intencją

Praca z intencją nie jest łatwa. Wymaga od nas zaangażowania, samodyscypliny, cierpliwości, wytrwałości i odwagi. Wymaga od nas również zmiany, która często spotyka się z oporem, zarówno z naszej strony, jak i z otoczenia. Wymaga od nas również zaufania, które często jest wystawiane na próbę, gdy nie widzimy natychmiastowych lub oczekiwanych rezultatów.

Dlatego potrzebna jest nam motywacja do pracy z intencją. Motywacja to siła, która popycha nas do działania, która podtrzymuje naszą intencję, która pomaga nam pokonywać trudności, która nagradza nas za nasze osiągnięcia. Motywacja to paliwo, które napędza nasz silnik intencji.

Najlepiej w tym procesie jest oprzeć się na motywacji wewnętrznej. To motywacja, która pochodzi z nas samych, z naszej pasji, zainteresowań, celów lub misji życiowej. To motywacja, która jest zgodna z naszymi wartościami.

Oczywiście, nie należy pomijać wsparcia płynącego od osób doświadczonych w pracy z intencjami. Warto też przeznaczyć czas na zdobywanie wiedzy i umiejętności przydatnych w takiej pracy – np. poprzez udział w warsztatach poświęconych pracy z intencjami.

Podsumowanie

Intencja to klucz do świadomego kształtowania naszego życia. Intencja wyraża nasze pragnienie, zamiar, motywację lub cel działania oraz nadaje kierunek i siłę naszym działaniom. Przyciąga do nas określone doświadczenia, ludzi, sytuacje i wyzwania. W ten sposób intencja pokazuje nam drogę do naszego celu.

Jest to potężne narzędzie, które może zmienić nasze życie. Jeśli użyjemy go z miłością, wdzięcznością i pokorą, możemy doświadczyć radości, spokoju, harmonii i poczucia sensu. Niech będzie pomocą i inspiracją w naszej podróży przez życie.

Zapraszamy na nasze warsztaty pracy z intencją: JAK ZBUDOWAĆ I URUCHOMIĆ ŚWIADOMĄ INTENCJĘ - WARSZTATY 5 WYMIARÓW