Jak MANAWA z mądrości starożytnej Huny może pomóc zmienić nasze życie?

Jak MANAWA z mądrości starożytnej Huny może pomóc zmienić nasze życie?

Data publikacji: 2024-04-08
Autor: Jacek Borowicz, Paweł Trzciński

Czy kiedykolwiek oddawałeś się rozmyślaniom o tym, co by było, gdybyś w określonej sytuacji jaka miała miejsce w przeszłości zrobił coś inaczej? Czy zdarzało ci się pogrążać w marzeniach o tym, co się stanie, gdy osiągniesz swoje cele w przyszłości? Czy miewałeś poczucie, że nie masz kontroli nad swoim życiem i jesteś zależny od okoliczności? Jeśli doświadczasz takich stanów, to prawdopodobnie nie żyjesz w teraz, w chwili obecnej - czyli w tak zwanym „momencie mocy”.

Czym jest Huna?

Huna to starożytna mądrość Hawajczyków, która opiera się na siedmiu zasadach, zachowanie których sprzyjać ma życiu w harmonii z samym sobą, z innymi ludźmi i z naturą. Te zasady to:

 • IKE: Świat jest tym, czym myślisz, że jest. To znaczy, że nasze myśli, przekonania i oczekiwania kształtują naszą rzeczywistość i wpływają na nasze doświadczenia. Jeśli chcemy zmienić nasze życie, musimy zmienić nasz sposób myślenia.
 • KALA: Nie ma żadnych ograniczeń. To znaczy, że wszystko jest możliwe, jeśli uwierzymy w to i działamy zgodnie z naszymi marzeniami. Nie ma żadnych granic między nami a innymi istotami, ponieważ wszyscy jesteśmy połączeni energią i miłością.
 • MAKIA: Energia płynie tam, gdzie koncentrujesz uwagę. To znaczy, że nasza uwaga jest narzędziem, które pozwala nam kierować naszą energią i tworzyć to, czego chcemy. Im bardziej skupiamy się na pozytywnych aspektach naszego życia, tym więcej ich przyciągamy.
 • MANAWA: Moment mocy jest teraz. To znaczy, że teraźniejszość jest jedynym czasem, w którym możemy wpływać na nasze życie, ponieważ przeszłość już się wydarzyła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Tylko w teraz mamy możliwość wyboru, działania i zmiany.
 • ALOHA: Kochać znaczy dzielić szczęście. To znaczy, że miłość jest największą siłą, która łączy nas z innymi i z samym sobą. Miłość jest akceptacją, wdzięcznością, współczuciem i radością. Im więcej kochamy, tym więcej jesteśmy kochani.
 • MANA: Wszystka moc pochodzi z wewnątrz. To znaczy, że każdy z nas ma w sobie nieskończony potencjał i moc twórczą, która pozwala nam realizować nasze cele i marzenia. Nie musimy szukać mocy na zewnątrz, ponieważ jest ona w nas.
 • PONO: Skuteczność jest miarą prawdy. To znaczy, że prawda jest tym, co działa dla nas i przynosi nam dobre rezultaty. Nie ma jednej uniwersalnej prawdy, ponieważ każdy ma swoją własną perspektywę i doświadczenie. Prawda jest elastyczna i zależy od sytuacji.

Co to jest moment mocy?

Moment mocy to kluczowe pojęcie z filozofii Huny. Huna oznacza harmonię, zaś znaczenie terminu MANAWA wynika z jego składowych: Mana (energia) i Nawa (czas). MANAWA to więc energia czasu, a dokładniej energia teraźniejszości. Według Huny, teraźniejszość jest jedynym czasem, w którym możemy wpływać na nasze życie, ponieważ przeszłość już się wydarzyła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Tylko w teraz mamy możliwość wyboru, działania i zmiany.

Dlaczego żyjemy w przeszłości lub przyszłości?

Często zdarza nam się żyć w przeszłości lub przyszłości, ponieważ nie akceptujemy tego, co się dzieje w teraźniejszości. Może to wynikać z różnych przyczyn, takich jak:

 • trauma, żal, wina, wstyd lub lęk związany z wydarzeniami z przeszłości, które nie zostały przepracowane i uwolnione,
 • przekonania, schematy, nawyki lub wzorce zachowań, które zostały wyuczone w przeszłości i nadal wpływają na nasze decyzje i reakcje w teraźniejszości,
 • brak zaufania, pewności siebie, poczucia własnej wartości lub celu życia, które sprawiają, że boimy się podejmować ryzyko, zmiany lub odpowiedzialność za swoje życie w teraźniejszości,
 • niezadowolenie, frustracja, nuda lub brak sensu związany z obecną sytuacją życiową, która nie spełnia naszych potrzeb, marzeń lub aspiracji,

Jak podejście 5 wymiarów może pomóc w przywołaniu stanu MANAWA?

Wszystkie wyżej wymienione przyczyny, które utrudniają nam przebywanie w teraz mogą być poddane refleksji i głębokiej transformacji poprzez samorozwojową pracę z zastosowaniem podejścia 5 wymiarów. To podejście – poprzez mądrość zawartą w swojej strukturze – ułatwia pracę nad przyczynami naszych problemów z funkcjonowaniem tu i teraz – w naszej teraźniejszości.

W istocie samo podjęcie takiej pracy – czyli po prostu udział w sesji indywidulanej czy grupowej z zastosowaniem podejścia 5 wymiarów (a także każdej innej metody rozwoju) – jest praktycznym odwołaniem się do MANAWA. To tu i teraz przecież podejmujemy decyzję o pracy dla siebie, o zmianie, tu i teraz przeznaczamy nasz czas i naszą energię dla kreowania nowych jakości w naszym życiu. A za tą decyzją podąży energia.

Kiedy skupiamy się na przebaczeniu sobie i innym za błędy, krzywdy lub straty z przeszłości, wykonanie pracy z użyciem podejścia 5 wymiarów może skutecznie pomóc nam dostrzec i wydobyć na światło dzienne rozmaite ograniczające nas przekonania i odbierające nam energię myśli, negatywne emocje oraz zamrożone w ciele, w układzie nerwowym i mięśniach, napięcia będące echem dawnych traumatycznych wydarzeń. Echem, które rozbrzmiewając dziś może podtrzymywać w nas poczucie krzywdy i niespełnienia. Zbadanie wymiarów umysłu, emocji, ciała i duchowości i pozwolenie im na wyrażenie się i wzajemną komunikację otwiera możliwość nauki i wzrostu na podstawie tych przeszłych wydarzeń. Przede wszystkim zaś przywraca nas do stanu „tu i teraz” – ponieważ to w teraźniejszości odbywa się nasza praca, z perspektywy teraźniejszości patrzymy i słuchamy tego co mają nam do powiedzenia poszczególne wymiary egzystencji – na koniec w teraźniejszości doświadczamy 5 wymiaru – integrując nasze doświadczenia i uwalniając przeszłość.

Praca z przekonaniami, schematami, nawykami i wzorcami zachowań, które wpływają na życie w teraźniejszości również jest prostsza, gdy posługujemy się strukturą 5 wymiarów. Struktura ta wprowadza konieczną dla rozwoju jasność: pozwala wyraźnie dostrzec to, co jest tylko naszym przekonaniem (myślą) o rzeczywistości – a nie samą rzeczywistością, dalej pomaga połączyć nasze przekonania z generowanymi przez nie emocjami i reakcjami (odczuciami) ciała a także umieszcza je w szerszym, duchowym obrazie naszego życia. Uwzględnienie tych wymiarów naszej egzystencji umożliwia zrozumienie a następnie przekształcenie ich dynamiki i powiązań w zakresie, w jakim podtrzymały one nasze dotychczasowe schematyczne zachowania.

Uznanie tu i teraz własnej wartości, wiara w siebie i swoje możliwości bazuje na harmonijnej i spójnej, generującej efekt synergii, współpracy wszystkich wymiarów naszej egzystencji. Fundamentem dla tej współpracy jest uzyskanie najpierw jasności co do tego, czy i w jakim zakresie wpływa na nas nasza przeszłość – a następnie stopniowe uwolnienie się od niej i zakotwiczenie w teraźniejszości.

Ważnym wkładem metody 5 wymiarów jest uwzględnianie wpływu aspektu duchowości na zdolność rozumienia naszych sytuacji życiowych. Kiedy spojrzysz z pewnej wyższej perspektywy na swoje życie możesz uzyskać szerszy obraz swojego działania doceniając to, co masz i kim jesteś teraz. Twoje rozumienie sensu życia czy swojej misji życiowej potrafi wprowadzić porządek do Twoich priorytetów, wartości i działań skutecznie wyciągając Cię z mechanicznego odtwarzania przeszłości.

Zwieńczeniem każdej sesji pracy z zastosowaniem podejścia 5 wymiarów jest wejście w wymiar piąty - wymiar integracji. Niejednokrotnie jest to ten moment, kiedy niejako namacalnie możemy doświadczyć czym jest MANAWA – zakończyliśmy bowiem wędrówkę po wymiarach umysłu, ciała, emocji i duchowości – wędrówkę która odbywał się symbolicznie w przestrzeni (na matrycy zbudowanej na podłodze), ale była doświadczeniem poruszania się poprzez czas od przeszłości do teraźniejszości. Kiedy przeszłość została przywołana, odkryta, kiedy mogła zabrać głos i została wysłuchana - następuje wyciszenie i nie ma już nic poza tu i teraz i Tobą w Twojej teraźniejszości. I w pełni Twojej mocy.

Czy warto żyć w teraz?

Życie w „teraz” to klucz do zmiany swojego życia na lepsze. To w „teraz” masz moc wyboru, działania i zmiany. To w „teraz” możesz być sobą, cieszyć się życiem i realizować swoje marzenia. Nie pozwól, aby z jednej strony ograniczała cię przeszłość a z drugiej stresowała przyszłość. Żyj w „teraz”, bo to właśnie jest Twój moment mocy.