Jak Prowadzimy Warsztaty Rozwoju Osobistego 5 Wymiarów

Jak Prowadzimy Warsztaty Rozwoju Osobistego 5 Wymiarów

Data publikacji: 2024-01-29
Autor: Jacek Borowicz, Paweł Trzciński

Przeprowadzenie kolejnych warsztatów rozwoju osobistego 5 wymiarów skłoniło nas do krótkiej retrospekcji obecnie stosowanego przez nas podejścia. Prowadzeniem warsztatów zajmujemy się już ponad 20 lat i przez ten czas podejście, wykorzystywane przez nas techniki i metody podlegały ciągłej ewolucji. To naturalny proces, który odzwierciedla także nasz własny rozwój, zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

Jednym z bardziej inspirujących momentów mających wpływ na nasz sposób prowadzenia warsztatów było zapoznanie się z pracami amerykańskiej psychoterapeutki Giny Ogden. Ta terapeutka zastosowała w swoich pracach strukturę koła 4 wymiarów - “4D Wheel”, która odzwierciedla 4 wymiary ekspresji naszej świadomości: Umysł, Ciało, Emocje, Duchowość. I właśnie ten koncept był pierwowzorem do budowy naszego podejścia do warsztatów rozwoju osobistego 5 wymiarów.

Analizując pracę Giny Ogden zauważyliśmy, że oprócz tych 4 podstawowych wymiarów, jako ważny efekt pracy uczestników pojawia się doświadczenie integracji. Ta integracja obejmuje nowy, spójny sposób widzenia tematu uczestnika przez każdy z naszych wymiarów/aspektów. Dlatego też naszą pracę nazywamy pracą na poziomie 5 wymiarów, zwracając w ten sposób uwagę jak ważny jest uzyskany poprzez pracę 4D efekt wewnętrznej spójności - a więc nowy wymiar, który osiąga uczestnik.

Dlatego właśnie tę koncepcję 5 wymiarów stosujemy zarówno jako strukturę do pracy indywidualnej jak i jako gotową ramę do przygotowania i przeprowadzenia warsztatów grupowych. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy okazję zastosować ją wielokrotnie na warsztatach Akademii Życia i 5 wymiarów. Umysł, Emocje, Ciało, Duchowość i wymiar piąty: Integracja - każdy z tych wymiarów ma własną specyfikę przejawiania się w doświadczeniu uczestników i właściwy sobie język komunikacji (sposób mówienia o doświadczeniu uczestników).

Jak zaczynamy warsztaty prowadzone w koncepcji 5 wymiarów?

Na początku warsztatów wprowadzamy uczestników w każdy z 4 wymiarów doświadczenia poprzez proste odwołanie się do dostępnych uczestnikom doznań opisujących ich funkcjonowanie w danym wymiarze. Odwołujemy się do technik zaczerpniętych z Programowania Neurolingwistycznego (NLP) zadając np. pytania „czy pamiętasz”: 

  • moment, sytuację, kiedy intensywnie myślałeś o jakimś temacie, kiedy rozwiązywałeś jakiś problem (Umysł), 
  • sytuację, w której miałeś wyraźne intensywne przeżycie emocjonalne (Emocje), 
  • sytuację, w której czułeś wyraźne mocne sygnały z ciała (Ciało), 
  • sytuację, kiedy miałeś np. doznania „nagłego” zrozumienia, intuicyjnego przebłysku, twórczego natchnienia, poczucia głębokiego sensu całości (Duchowość). 

Zakończeniem tego wprowadzenia jest na ogół chwila pozostania w ciszy, świadomego oddechu i pozwolenia by wywołane doświadczenia z przeszłości złożyły się na pewną całość (Integracja). Jest więc też przywołany 5 wymiar.

To wywoływanie każdego z wymiarów możemy też kończyć tzw. kotwicą – czyli krótkim sygnałem (gest, uścisk dłoni), jaki później powtarzamy wspomagając przywołanie stanu właściwego dla danego wymiaru.

Jakie mogą być dalsze etapy warsztatów prowadzonych podejściem 5 wymiarów?

Konstruując następne etapy warsztatu pamiętamy, że raczej trudne byłoby sterylne „odwirowanie”, odseparowanie każdego z 5 wymiarów, tak aby ćwiczenia wywoływały wyłącznie odpowiedź tylko z jednego z nich. Niezależnie od intencji, aby np. dany blok zajęć dotyczył aspektu Umysłu – zdajemy sobie sprawę, że uczestnicy eksplorując ten wymiar mogą spontanicznie przechodzić płynnie przez inne wymiary. Zatem z uważnością moderujemy ten proces dając uczestnikowi możliwość uświadamiania sobie swojego miejsca: „O, teraz mówię z emocji a teraz mam reakcję z ciała…”. 

Zauważamy natomiast, że istnieją pewne wyjściowe sposoby odwołania się do doświadczenia charakterystycznego dla danego wymiaru.

Wymiar Umysłu może być np. pobudzony przez formy krótkich prezentacji czy wykładów (uczestnicy pozostają w odbiorze snując własne refleksje) połączonych z rozmową/dyskusją (pytając np. „co myślicie o tym,  co wam powiedziałem?”), rozmowy w parach/podgrupach/w kręgu na konkretny temat. Wtedy oczywiście zwracamy uwagę na przejawianie się w komunikatach uczestników wszystkich innych wymiarów.

Wymiary Emocji i Ciała wywołujemy zazwyczaj przez pytanie o doświadczenia z tym wymiarami związane (co czujesz teraz, gdzie czujesz jak czujesz) jak i poruszenie ciała (np. taniec, masaż, ćwiczenia bioenergetyczne) lub oddech. 

Przy pracy z wymiarem Duchowości zazwyczaj wprowadzamy uczestników w stan medytacji, w której mogą spojrzeć na swój temat z szerszej perspektywy. Chodzi o zobaczenie go z “lotu ptaka”, który ułatwia rozpoznanie większego porządku w tym co nam się przytrafia w życiu. To tu możemy postawić pytanie o powtarzalność tego w czym uczestniczymy i o sens naszego doświadczenia - umiejscowiony w naszym rozumieniu życia jako takiego.

Uruchomieniu wymiaru Integracji wydają się sprzyjać wszelkie momenty zatrzymania, uważności – medytacja w ciszy, praktyka relaksacji, zanurzenie się w przyrodzie - które daje uczestnikom możliwość zebrania dotychczasowych doświadczeń z każdego z wymiarów w jedną całość. Mogą iść za tym bardzo wymierne odczucia, np. głębokiego spokoju, wewnętrznej spójności, przypływu energii i nowej chęci działania.

W jaki jeszcze inny sposób wykorzystujemy podejście 5 wymiarów?

Czasami stosujemy podejście, w którym każdy aspekt tematu, nad którym pracujemy, ma swój wyraźny etap warsztatu. Wyobraźmy sobie warsztat dotyczący sukcesu. W pierwszym bloku możemy np. zastanowić się nad blokadami jakich doświadczamy w tym zakresie – badamy zatem co takiego w poszczególnych wymiarach może blokować mi odnoszenie sukcesu. Potem szukamy rozwiązań – pytamy się zatem o to, w jaki sposób poszczególne wymiary mogą pomagać mi w drodze do sukcesu (jakie zasoby kryje każdy z wymiarów, co warto zrobić, zmienić w danym wymiarze). Na koniec możemy stworzyć wizję pożądanego sukcesu w konkretnej dziedzinie, znów rzutując ją na poszczególne wymiary.

Zapraszamy na nasze warsztaty

Równoczesne zbadanie jak funkcjonujemy w 4 wymiarach i połączenie ich w 5 wymiarze integracji daje nam ciekawą i efektywną strukturę pracy na naszych warsztatach. Robiąc w ten sposób przestrzeń na uzyskanie piątego wymiaru integracji i eksponując to doświadczenie uczestnikom, skłaniamy ich do naturalnego, stopniowego i bezpiecznego opuszczenia dotychczasowej pozycji podświadomego, wewnętrznego konfliktu. Dzięki temu nasi uczestnicy mają dużą szansę aby odzyskać energię i sprawczość w swoich indywidualnych działaniach samorozwojowych.

Zatem zapraszamy serdecznie do przestrzeni piątego wymiaru wewnętrznej integracji - do uczestniczenia w naszych warsztatach rozwoju osobistego wykorzystujących to podejście.

Aktualną listę warsztatów można zobaczyć pod tym adresem.