Kierunek Mojego Życia - Medytacja Prowadzona Świadomego Oddechu 432Hz

Kierunek Mojego Życia - Medytacja Prowadzona Świadomego Oddechu 432Hz

Czas trwania: 00:23:18, format pliku: MP3 192 kb/s, rozmiar pliku: 32.0 MB

Data publikacji: 2024-03-14

Autor: Paweł Trzciński

Ta medytacja ma na celu przywołanie wewnętrznego stanu jaki pragniesz osiągać w swoim życiu. Być może już go doświadczasz, ale chcesz aby był pogłębiony, poszerzony czy po prostu częściej pojawiał się w Twoim życiu. Stan wyraża się myślami, jaki Ci wtedy towarzyszą, odczuciami z ciała jakie występują oraz uczuciami i emocjami jakie wtedy przeżywasz.

W trakcie medytacji spojrzysz na ten stan także z poziomu duchowości - szerszej perspektywy Twojego celu życiowego - tak aby sprawdzić, czy ten stan jest zgodny z Twoimi wartościami i poczuciem sensu życia jakie nosisz w sobie. Ten wgląd jest bardzo ważny, ponieważ podążanie w kierunku, który nie jest zgodny z Tobą nie będzie przynosić Ci radości, lekkości i głębokiej satysfakcji życiowej. Warto zagłębiać się co jakiś czas w taką lub podobną medytację aby dokonywać korekty kierunku swojego życia wraz z pogłębianiem mądrości życiowej i poszerzaniem własnej świadomości.

Kierunek Mojego Życia - medytacja prowadzona świadomego oddechu - nagranie z FB w dn. 2024-03-14
Medytację prowadził Paweł Trzciński, trener oddechu Stowarzyszenia Rebirtherów Polskich.
W podkładzie muzycznym do medytacji znajdują się dźwięki synchronizujące fale mózgowe w zakresie fal alfa.
Muzyka medytacyjna przygotowana jest wg stroju 432 Hz.

Pobierz medytację: Kierunek Mojego Życia - Medytacja Prowadzona Świadomego Oddechu 432Hz, MP3 192 kb/s, 32.0 MB